Linki

Instytucje oświatowe

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy www.cen.bydgoszcz.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku www.oke.gda.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej www.koweziu.edu.pl

 

Biblioteki w Bydgoszczy

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego

 

Czasopisma elektroniczne

 

Trendy – internetowe czasopismo edukacyjne www.trendy.ore.edu.pl

Konspekt - kwartalnik Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie www.konspekt.up.krakow.pl

Remedium www.remedium-psychologia.pl

Świat Problemów www.swiatproblemow.pl

Alkoholizm i Narkomania www.ipin.edu.pl

O Szkole www.oszkole.pl

 

Biblioteki cyfrowe

 

Biblioteka Literatury Polskiej

Exlibris - Biblioteka Internetowa

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

Cyfrowa Biblioteka Jagiellońska

Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowy Dolny Śląsk - Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Kaszubska Biblioteka Cyfrowa

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Podlaska Biblioteka Cyfrowa

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

Zdigitalizowanezbiory KUL-u