Elektroniczne źródła informacji

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą elektronicznych źródeł informacji - pobierz

Bibliografia tematyczna dla nauczycieli

WSZYSTKIE PONIŻSZE PUBLIKACJE DOSTĘPNE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA

 

Praca nauczyciela i wychowawcy

 1. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce 2000.
 2. Ekiert_grabowska: Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. Warszawa 1982.
 3. Hammer H.: Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa 1994.
 4. Jak tworzyć program?, red. J. Kropiwnicki. Jelenia Góra 1998.
 5. Niemiecko B.: Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa 2002.
 6. Perrott E.: Efektywne nauczanie. Praktyczny przewodnik doskonalenia nauczania. Warszawa 1995.
 7. Poradnik nauczyciela. Warszawa 2000.
 8. Poradnik wychowawcy. Warszawa 2000.
 9. Robertson J.: Jak zapewnić dyscyplinę, ład uzależnień uwagę uzależnień klasie. Warszawa 1998.
 10. Stróżyński K.: Zasady oceniania wewnątrzszkolnego. Jelenia Góra 1999.
 11. Stróżyński K., Giermakowski M.: Jak oceniać? Jelenia Góra 1999.
 12. Szuty J.: Gdy nauczyciel jest wychowawcą. Warszawa 2001.
 13. Wewnątrzszkolny system oceniania, red. J. Kropiwnicki. Jelenia Góra 2000.

 

Czytaj więcej: Bibliografia tematyczna dla nauczycieli