Nowoczesne zagrożenia

Dzisiaj młody człowiek spotyka się z wieloma zagrożeniami. Obok niebezpieczeństwa jakie niosą za sobą papierosy, narkotyki czy substancje psychoaktywne, pojawiają się zagrożenia wynikające z rozwijających się nowych mediów. Są to m.in. uzależnienie od komputera i Internetu, agresja wywoływana przez gry komputerowe oraz przemoc przy użyciu nowoczesnych narzędzi, tzw. cyberprzemoc.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, która została przedstawiona na spotkaniu z rodzicami w dniu 1 marca 2013 roku

Nowoczesne zagrożenia

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach

www.dzieckowsieci.pl

www.saferinternet.pl

www.cyberprzemoc.pl

www.helpline.org.pl

www.dyzurnet.pl