Nowości

 

Zapraszamy do czytania kolejnych nowości:

1. Marcin Ciszewski, www.1939.com.pl

2. Dmitry Glukhovsky, Metro 2033

3. Dmitry Glukhovsky, Witajcie w Rosji

4. Sebastien Loeb, Mój styl jazdy

5. Marek Kamiński, Moje życie polarnika

6. Nick Vujicic, Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!

7. Elżbieta Cherezińska, Harda

8. Elżbieta Cherezińska, Królowa

9. Simon Beckett, Chemia śmierci

10. Bear Grylls, Urodzony by przetrwać

 


 

W napisanym zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (z 2012 roku) ilustrowanym podręczniku podano ogólne zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, scharakteryzowano poszczególne rodzaje przedsiębiorstw samochodowych, opisano zasady podejmowania, prowadzenia i kończenia działalności gospodarczej oraz przeanalizowano koszty i przychody z działalności gospodarczej. W treści podręcznika zamieszczono wiele praktycznych przykładów i konkretnych rozwiązań funkcjonujących w przedsiębiorstwach branży samochodowej, ilustrujących omawiane zagadnienia. Po każdym rozdziale zamieszczono pytania kontrolne i polecenia, mające pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy. (informacja zaczerpnieta ze strony wydawcy www.wkl.com.pl)


W bogato ilustrowanym podręczniku omówiono zagadnienia z zakresu organizacji i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Przedstawiono w nim organizację przedsiębiorstwa samochodowego i procesu obsługowo-naprawczego, sposoby gospodarowania częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami, zasady recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi, elementy wyposażenia serwisu, systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie samochodowym, metody analizy pracy serwisu oraz podstawy posługiwania się dokumentacją serwisową. Materiał nauczania uzupełniono praktycznymi przykładami oraz opisami przykładowych programów komputerowych stosowanych w przedsiębiorstwach samochodowych. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania i ćwiczenia kontrolne, umożliwiające sprawdzenie stopnia opanowania podanych wiadomości. (informacja zaczerpnieta ze strony wydawcy www.wkl.com.pl)