Autorytet nauczyciela - zestawienie bibliograficzne

AUTORYTET NAUCZYCIELA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 1. Andrzejczak Agnieszka: Nauczyciel profesjonalista. Edukacja i Dialog, 2008, nr 11, s.44-45
 2. Autorytety polskie, pod  red. Bronisława Gołębiowskiego. Łomża. 2002. ISBN 83-85734-46-5
 3. Autorytety w życiu społecznym, pod red. Stanisława Kowalika. Bydgoszcz. 2008. ISBN 978-83-61036-36-4
 4. Besala Jerzy: Komu ufać? : autorytety polskie. Polityka, 2004, nr 48, s. 78-80
 5. Blecharczyk Anna : O uwarunkowaniach autorytetu nauczyciela i potrzebie autorefleksji. Nowa Szkoła, 2005,  nr 5, s. 21-23
 6. Błędowska Magdalena: Autorytet surowość w granicach taktu. Edukacja i Dialog, 1996, nr 7, s. 3-5
 7. Co to jest autorytet? Kto jest dla nie autorytetem? : wielogłos uczniów dotyczący współczesnych autorytetów. Meritum, 2008, nr 1, s. 53-57
 8. Dudzikowa Maria: Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2006, nr 5, s. 52-60
 9. Dudzikowa Maria: Autorytet z klamką w tle, rozm. przepr. Natalia Wojciechowska, Katarzyna Grunt. Głos Pedagogiczny, 2010, nr 2, s. 8-12
 10. Dudzikowa Maria: Czy chcemy, czy nie, żyjemy w okresie autorytetu. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2006, nr 6, s. 44-51
 11. Encyklopedia pedagogiczna, pod red. Wojciecha Pomykało. Warszawa.1993; Autorytet nauczyciela, s. 35-38
 12. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 1:A-F. Warszawa. 2003. ISBN 83-88149-92-X; Autorytet nauczyciela, s. 254-260
 13. Fazlagić Amir Jan: „Nowy profesjonalizm” nauczycieli. Dyrektor Szkoły, 2007, nr 10, s.16,18-20
 14. Gołębniak Bogusława Dorota: Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza- Biegłość-Refleksyjność. Toruń-Poznań. 1998. ISBN 83-87284-06-08, Modele profesjonalizmu i ich implikacje w edukacji nauczycieli s.114-140
 15. Groenwald Maria: Dlaczego nauczycielom trudno zasłużyć na szacunek. Nowa Szkoła, 2002, nr 5, s. 28-31
 16. Harasimowicz Bożena : Autorytet nauczyciela we współczesnej polskiej szkole - wyniki badania socjologicznego prezentowane podczas konferencji wojewódzkiej w Sali Sejmu Śląskiego, 9 października 2002 r. Dyrektor Szkoły, 2002, nr 12, s. 19-20
 17. Kaczor Teresa: Autorytet nauczyciela w polskiej oświacie. Dyrektor Szkoły, 2002, nr 12, s. 16-18
 18. Kosmala Janina: Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych. Częstochowa. 1999. ISBN 83-7098-688-9
 19. Kozak Wioletta: Nauczyciela portret własny - rzecz o autorytecie. Dyrektor Szkoły,- 2002, nr 11, s. 24-26
 20. Kruk Romana: Autorytet wyzwalający – najlepszy. Edukacja i Dialog, 2005, nr 10, s.56-59
 21. Kwiatkowska Henryka: Pedeutologia. Warszawa. 2008. ISBN 978-83-60501-27-6, s. 144-148, 167-186
 22. Łobocki Mieczysław: Wychowanie moralne w zarysie. Kraków. 2002. ISBN 83-7308-128-3, s. 117-128
 23. Łoskot Małgorzata: Arogancki uczeń kontra nauczyciel. Głos Pedagogiczny, 2010, nr 2, s. 4-7
 24. Majewska-Opiełka Iwona: Jak się tworzy autorytet? Edukacja i Dialog, 2008, nr 2, s. 6-8
 25. Mencel Marek: "Funkcyjna" szkoła : (bez autorytetów?). Głos Pedagogiczny, 2010, nr 4, s. 58
 26. Mika Stanisław: Mądrość, a nie strach buduje autorytet. Psychologia w Szkole, 2006, nr 1, s. 59-66
 27. O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu, pod red. Małgorzaty Bednarskiej. Toruń. cop. 2009. ISBN 978-83-7611-316-6
 28. Olbrycht Katarzyna: O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym. Toruń. cop. 2009. ISBN 978-83-7611-317-3
 29. Podleśna Ilona: Relacje "nauczyciel - uczeń" - w poszukiwaniu straconego autorytetu. Wychowanie na Co Dzień, 2004, nr 9, s. 21-24
 30. Podzielska Małgorzata: Nauczyciel - lider : jak budować autorytet ? Warszawa. 2009. ISBN 978-83-02-10656-9
 31. Robertson John: Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie. Warszawa. 2003. ISBN 83-02-06876-4
 32. Sarud Małgorzata: Wzór osobowy nauczyciela w opinii uczniów i rodziców. Dyrektor Szkoły, 2002, nr 12, s.21-22
 33. Skonieczka Elżbieta: Autorytet nauczyciela - kryzys czy nowa jakość. Życie Szkoły, 2006, nr 8, s. 42-46
 34. Strzelczyk Joanna: Zasłużyć na autorytet. Edukacja i Dialog, 2003, nr 8, s. 13-16
 35. Styczyńska Marianna: Nauczyciel, ale jaki?  Dyrektor Szkoły, 2008, nr 2, s.26,29
 36. Tuziak Bożena: Autorytet jako zjawisko społeczne. Wymiar lokalny. Studia Socjologiczne, 2010, nr 2, s. 53-88
 37. Wagner Iwona: Stałość czy zmienność autorytetów : pedagogiczno-społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie Kraków. 2005. ISBN 83-7308-278-6
 38. Wasiukiewicz Jadwiga: Kształcenie oparte na autorytecie. Edukacja i Dialog, 2007, nr 2, s. 22-24
 39. Wojewoda Mariola: Autorytet nauczyciela. Wychowawca, 2003, nr 5, s. 10-11
 40. Żywoczok Alicja: Odmiany autorytetu pedagogicznego (autorytety i pseudoautorytety w wychowaniu człowieka). Kwartalnik Pedagogiczny, 2006, nr 1, s. 29-41

 

opracowała: mgr Jolanta Nowakowska