Sekty i subkultury - zestawienie bibliograficzne

Sekty i subkultury

-Bibliografia-

KSIĄŻKI

 1. ABC o sektach. Red. Mariusza Gajewskiego. Kraków 1999.
 2. Alexiewicz T.: Wiara w pigułce, czyli sekty: rozmowa o destrukcyjnych ruchach religijnych i parareligijnych. Poznań 1999.
 3. Allam J., Butterworth J., Langley M.: Wiary i wyznania: [religie, sekty, zjawiska paranormalne]. Warszawa 1994.
 4. Badella D.: Toksyczni terapeuci, przemoc religijna, sekty. Warszawa 1994.
 5. Człowiek a sekty: nadużycia wobec praw i wolności człowieka. pod red. S.L. Stodniczeńko, J. Urbana. Opole 1998
 6. Danielewicz Z.: Między kościołem a sektą. Warszawa 1999.
 7. Doktor T.: Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce: mały słownik. Warszawa 1999.
 8. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze. Red. A. Kłoskowska. Wrocław 1991.
 9. Ferdek B.: Sekty i nowe ruchy religijne. Wrocław 1998.
 10. Fillaire B.: Sekty. Katowice 1999.
 11. Gęsicki J.: Okolice subkultury. Warszawa 1987.
 12. Hassan S.: Psychomanipulacje w sektach. Warszawa 1997.
 13. Jawłowska A.: Drogi Kontrkultury. Warszawa 1975.
 14. Jędrzejewski M.: Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna. Warszawa 1999.
 15. Karaś H.: Quo vadis Nowa Ero?: New Age w Polsce. Warszawa 1999.
 16. Kwaśniewski J.: Koncepcje podkultur dewiacyjnych. W: Zagadnienia patologii społecznej. Red. A. Podgórecki. Warszawa 1976, s. 203-241
 17. McDowell J., Steward D.: Oszukani. Lublin 1994.
 18. Muller T.: Młodzieżowe podkultury. Warszawa 1987.
 19. Nowak W.: Sekty Polsce a młodzież. Olsztyn 1995.
 20. Paleczny T.: Sekty w poszukiwaniu utraconego raju. Kraków 1998.
 21. Pęczak M.: Mały słownik subkultur młodzieżowych. Warszawa 1992.
 22. Prokop J.: Uwaga rodzice! – Sekty. Warszawa 1999.
 23. Ritchie J.: Tajemniczy świat sekt i kultów. Warszawa 1994.
 24. Sakson A.: Zbuntowana młodzież. Poznań 1987.
 25. Słowińska J.: Mechanizmy i funkcje grup młodzieżowych. Warszawa 1986.
 26. Sołtysik T.: Młodzież o podkulturach. Bydgoszcz 1993.
 27. Subkultura młodzieżowa i żołnierska. Informacje i porady praktyczne. Red. D. Kocięcia. Warszawa 1995.
 28. Ułasiuk F.: Nieformalne ruchy młodzieżowe. Warszawa 1993.
 29. Uwaga! Sekty! Częstochowa 1998.
 30. Zwoliński A.: Anatomia sekty. Kraków 1996 (Biblioteczka KSM; nr 43).

 

ARTYKUŁY

 1. Baś Cz.: Rozpoznaję zagrożenia – sekty. Konspekt lekcji wychowawczej. „Wychowawca” 2001 nr 6 s. 22.
 2. Bilska E.: Poczytajmy o sektach. „Edukacja i Dialog” 1998 nr 5 s. 45-49.
 3. Doktór T.: Nowe ruchy religijne w Polsce. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1996 nr 8 wkł. Przygotowanie do życia s. [7]-[13].
 4. Doktór T.: Wolny rynek religii. „Wiedza i Życie” 1995 nr 6 wkł. Wiedza i Człowiek s. 1-4.
 5. Dzięcioł B.: Subkultury młodzieżowe. „Wychowanie Na Co Dzień” 1994 nr 7/8 s. 3-4.
 6. Dzięcioł B.: Subkultury młodzieżowe – raport z badań. Cz.2. „Wychowanie Na Co Dzień” 1994 nr 10 s.15-16.
 7. Froissart B., Froissart F.: New Age – wizja społeczeństwa w oderwaniu od Boga. „Wychowawca” 1997 nr 10 s. 13-14.
 8. Grzymkowski M., Szalach A.: Nauczyciele wobec subkultur młodzieżowych. „Wychowanie Na Co Dzień” 1993 nr 3 s.4.
 9. Hanausek T., Mikrut G.: Pralnia mózgów: jak się bronić przed sektami. „Wprost” 2000 nr 17 s. 36, 38.
 10. Kapis M.: Jak obronić młodzież przed sektami? „Edukacja i Dialog” 2000 nr 6 s. 62-66.
 11. Kawecka K.: Skutki oddziaływania destrukcyjnych związków wyznaniowych. „Wychowawca” 1997 nr 10 s. 7-9.
 12. Kwaśniak D.: Sekty szkole. Zagrożenia we współczesnej szkole. „Wychowawca” 2001 nr 6 s. 20-21
 13. Lem S.: Scjentologia. „Kultura” 1997 nr 10 s. 114-119.
 14. Lewanowicz C.: Świątynia śmierci. „Tygodnik Powszechny” 1994 nr 42 s.11.
 15. Majewska A.: Zagrożenia współczesnej młodzieży. „Edukacja i Dialog” 1999 nr 5 s.35-40.
 16. Mateja W.: „Nie ty jesteś ważny”: ludzie i sekty. „Tygodnik Powszechny” 1997 nr 17 s. 5.
 17. Podgórska J.: Demon sekt. „Polityka” 1998 nr 32 s.3-8.
 18. Podgórska J.: Dzieci różnych bogów. „Polityka” 1994 nr 36 s. 22.
 19. Porzak R.: Funkcjonowanie systemu rodzinnego młodzieży należącej do grup podkulturowych. „Psychologia Wychowawcza” 1993 nr 4 s. 331-341.
 20. Rowiński G.: Funkcjonowanie wybranych subkultur młodzieżowych w Polsce. „Przysposobienie Obronne” 1995 nr 2 s. 67-73.
 21. Rowiński G.: Nieformalne ruchy młodzieżowe. „Wychowanie Na Co Dzień” 1995 nr 10/11 s. 23-26.
 22. Sadurski W. Sekty jak insekty. „Rzeczpospolita” 1999 nr176 s.A7.
 23. Sitko D.: Werbowanie. Głos w dyskusji. „Wychowawca” 2001 nr 6 s. 19
 24. Uwaga sekty! Debata. „Wychowawca” 2001 nr 6 s. 16-18.
 25. Werbownicy. „Wychowawca” 1997 nr 10 s. 5-6.
 26. Wiench P.: Nowi poganie. „Społeczeństwo Otwarte” 1995 nr 4 s. 21-25.
 27. Zwoliński A.: Poszukiwania w celu zagubienia. „Wychowawca” 1994 nr 10 s. 11-12.
 28. Zwoliński A.: Pranie mózgu. „Wychowawca” 1997 nr 10 s.15-18.

*tytuły podkreślone dostępne są w bibliotece Zespołu Szkół Samochodowych

 

opracowała: mgr Jolanta Nowakowska